PALLAZO FLORIO

Palata Florio-Luković podignuta je XVIII vijeku kao zdanje prčanjske porodice Florio.

Status

U toku

Rok završetka

Jun 2023

Lokacija

Kotor, Prčanj
You are here:

Opis i istorijat

Prčanj je mjesto pomorskih kapetana i velike pomorske prošlosti. Palata se nalazi u urbanoj priobalnoj zoni naselja Prčanj, kao slobodnostojeći objekat u sklopu uličnog niza tradicionalnih objekata. Uz kuću se nalazi prostrani vrt sa starim bunarom i porodičnom kapelom posvećenoj
Bogorodici.
Palata Florio-Luković podignuta je XVIII vijeku kao zdanje prčanjske porodice Florio. Ova porodica je veoma značajna u pomorsko-trgovačkoj, društvenoj i kulturnoj istoriji Boke.
Godine 1600. Porodica Florio se doselila u Prčanj iz Kotora, godine 1797. posjeduju jedrenjake, a u XIX vijeku vlasnici I suvlasnici su flote od 13. jedrenjaka, te su održavali u stalne pomorsko trgovačke veze sa Levantom, italijanskim, francuskim, španskim I britanskim lukama.

Kategorija
Vila
Površina
200m2
Arhitekta
Miloš Milošević
Palata Florio-Luković se nalazi u urbanoj priobalnoj zoni naselja Prčanj, kao slobodnostojeći objekat u sklopu uličnog niza tradicionalnih objekata. Uz kuću se nalazi prostrani vrt i porodična kapela posvećena Bogorodici. U vrtu se uz nasledjenu organizaciju prostora i kamene podzide nalazi I stari bunar.

Zainteresovani ste za ovaj projekat?